Zasady Programu
D-Koder 2019 edycja wiosenna!
PRODUKT LICZBA PUNKTÓW ZA L/KG PRODUKTU
PRODUKTY BAZOWE
MATTERA
10
MUSTANG 306 SE
10
MUSTANG FORTE 195 SE
5
PIXXARO
20
RENITAR
10
PRODUKTY DODATKOWE
DURSBAN 480 EC 2,5
EFFIGO 10
GALERA 334SL 25
HECTOR MAX® 66,5 WG 10
KORVETTO
3
NOMAD™ 75 WG
20
PERENAL 104EC 2,5
RAMZES 25 WG
800
TALIUS 200 EC
7,5
1.
Kupuj wybrane produkty do 31 maja 2019 r.
Aby wziąć udział w promocji uzbieraj 150 punktówproduktów bazowych.
2.
Zarejestruj kod z naklejki i załącz zeskanowany dowód zakupu do 15 czerwca 2019 r. na stronie www.d-koder.pl
3.
Prześlij do 15 czerwca 2019 r. naklejki oraz kopie dowodów zakupu
(faktury lub paragony) na adres: @VENTURE SA, D-Koder, Skrytka pocztowa nr 3, 02-975 Warszawa 150
• 1 punkt = 1 złoty
4.
Wybierz jedną z atrakcyjnych nagród:
• Karta płatnicza ORLEN
• Karta prezentowa Media Expert